Trwa wczytywanie zawartości

Regulamin

REGULAMIN – OFERTA URODZINOWA

1. Kręgielnia Grakula zobowiązuję się do zorganizowania przyjęcia urodzinowego w ustalonym terminie i o ustalonej godzinie na warunkach określonych w regulaminie.

2. Minimalna liczba osób, biorących udział w przyjęciu urodzinowym, to 7 osób (w przypadku mniejszej ilości osób biorących udział w zabawie Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za 7 uczestników)

3. Rezerwacji można dokonywać wyłącznie w recepcji kręgielni Grakula najpóźniej 3 dni przed planowaną datą przyjęcia. Potwierdzeniem rezerwacji jest wypełnienie i podpisanie kwestionariusza urodzinowego oraz uiszczenie zaliczki w wysokości minimum 50 zł. Podana kwota jest odliczana od kosztu całościowego imprezy wyliczonego po zakończeniu przyjęcia.

4. Kwestionariusz urodzinowy jest dostępny w recepcji kręgielni Grakula i jest sporządzany w dwóch egzemplarzach (jeden dla kręgielni, a drugi dla klienta).

5. Przy rezygnacji z organizacji przyjęcia urodzinowego przez zamawiającego zwrot zaliczki jest możliwy tylko wtedy, gdy odwołanie urodzin następuje na min. 7 dni przed planowanym terminem.

6. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia urodzin (termin przyjęcia urodzinowego oraz liczba Uczestników) są możliwe do 3 dni przed terminem dokonanej wcześniej rezerwacji.

7. Przed rozpoczęciem gry każdy z jej uczestników jest zobowiązany do zmiany obuwia na bowlingowe, co zagwarantuje bezpieczną zabawę.

8. Początek zabawy (uruchomienie torów) następuje zgodnie z godziną ustaloną podczas dokonywania rezerwacji, dlatego prosimy, by wszyscy Uczestnicy zabawy pojawili się ok. 15 min. wcześniej przed rozpoczęciem przyjęcia, co pozwoli im odpowiednio przygotować się do zabawy.

9. Kręgielnia Grakula zastrzega, iż pracownicy nie sprawują opieki nad dziećmi podczas trwania urodzin oraz nie animują zabawy dla dzieci. Istnieje możliwość przeprowadzenia profesjonalnego instruktażu przez naszego instruktora oraz przeprowadzenia przez niego turnieju bowlingowego dla dzieci, jednak związane jest to z dodatkowym kosztem.

10. Odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie trwania przyjęcia urodzinowego w kręgielni Grakula ponoszą rodzice lub opiekunowie.

11. Płatność za przyjęcie urodzinowe następuje w dniu przyjęcia po ich zakończeniu.

12. W przypadku pojawienia się na imprezie mniejszej ilości osób niż deklarowana podczas dokonywania rezerwacji Zamawiający płaci za liczbę Uczestników faktycznie biorących udział w zabawie, jednak doliczana jest opłata dodatkowa za tort w wysokości 10 zł za każdą osobę, która została zgłoszona podczas dokonywania rezerwacji, a nie przybyła na przyjęcie.

13. W przypadku pojawienia się większej liczby gości, zamawiający zobowiązuje się do dopłaty za każdą dodatkową osobę zgodnie z ceną wybranego pakietu.

14. Wszystkie przekąski są przygotowywane odpowiednio do ilości uczestników, zgłoszonej przez zamawiającego.

15. Dodatkowe atrakcje, jakie możemy zaproponować podczas urodzin tj. zaproszenia, turniej gry w kręgle wraz z medalami, dyplomy dla dzieci, prezent dla jubilata, gadżety urodzinowe, dyskoteka z DJ’em lub dyskoteka i karaoke, zabawa z konsolami X – BOX Kinect, fontanna czekoladowa i/lub fontanna do napojów są dodatkowo płatne. W przypadku zdecydowania się na skorzystanie z którejś propozycji, należy zgłosić się do recepcji minimum 3 dni przed planowanym terminem przyjęcia urodzinowego.

16. W przypadku organizacji przyjęcia urodzinowego w sali VIP, zamawiający jest zobowiązany do uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości 300 zł (w piątki i soboty nie ma możliwości wynajęcia sali VIP dłużej niż do godz. 17:30).

17. Zgodnie z regulaminem kręgielni Grakula w lokalu obowiązuje zakaz wnoszenia własnych napojów oraz jedzenia. Koszt wniesienia własnego tortu na teren kręgielni Grakula wynosi 50 zł.

18. Kręgielnia Grakula nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zgubione na terenie obiektu.

19. Oferta urodzinowa nie łączy się z promocjami i rabatami obowiązującymi w kręgielni Grakula ? obowiązuje cennik zawarty w formularzu urodzinowym.

 Sam Huff Jersey